Event / 26-05-2022 / 17:00 uur Webinar

Als kwaliteitsmanager heb je veel verantwoordelijkheden. Je moet het primaire proces bewaken. Je moet risico’s en mogelijke problemen met kwaliteit op tijd rapporteren. Maar je moet ook continu bezig zijn met het verbeteren van het kwaliteitsproces zelf. Anders word je niet alleen ingehaald door de realiteit, maar ook door de concurrentie.

Meld je aan

De sprekers

  • Naam
  • Functie
  • Naam
  • Functie
Axel Land
  • Naam
  • Functie

Als kwaliteitsmanager heb je veel verantwoordelijkheden. Je moet het primaire proces bewaken. Je moet risico’s en mogelijke problemen met kwaliteit op tijd rapporteren. Maar je moet ook continu bezig zijn met het verbeteren van het kwaliteitsproces zelf. Anders word je niet alleen ingehaald door de realiteit, maar ook door de concurrentie.

Wat komt er aan bod tijdens dit webinar?

  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
  • Item 4

Het implementeren van kwaliteitssystemen en technieken op een praktische manier, zonder mensen ‘lastig te vallen’ met allerlei extra werk, is een grote uitdaging. In deze paper geven we je onze visie op het aangaan daarvan met de juiste digitale ondersteuning.

Ervaar je de bestaande software voor kwaliteitsbewaking, Kwaliteits- Arbo- en Milieumanagement (KAM) en Quality, Health, Safety & Environment (QHSE) als complex?

Weten hoe je aan het werk kan met PDCA, TQM, het automatiseren van workflows en het continu verzamelen en analyseren van data, door zelf een app te bouwen?

Naar de inhoud springen