icon icon

27 oktober 2021

No-code: een evolutie of een revolutie van software?

Er is een discussie gaande. Een discussie over de rol van no-code software. Kamp A zegt dat no-code simpelweg hoort bij de ontwikkelingen in softwareland van de afgelopen jaren. De vraag en behoefte in de markt zorgden ervoor dat het zich langzaam zo heeft gevormd; “geleidelijke ontwikkeling of groei”, zoals Van Dale de evolutie beschrijft. Kamp B zegt echter dat dit helemaal niet zo langzaam is gegaan en dat no-code niet alleen een softwareontwikkeling is, maar een ommekeer voor organisaties. Oftewel, een revolutie: “een plotselinge verandering in de bestaande toestand”. Laten we kijken naar waar deze uitspraken vandaan komen en wie weet kunnen we aan het eind een conclusie trekken over de vraag: is digitalisering met no-code een evolutie of een revolutie in software?

Citizen development IT trends No-code Ontwikkelen
No-code: een evolutie of een revolutie van software?

No-code software als evolutie

De evolutietheorie

Volgens de evolutietheorie heeft al het huidige leven op aarde één gemeenschappelijke voorouder: de bacterie. Door natuurlijke selectie en mutatie zijn bepaalde soorten uitgestorven en andere soorten juist uit elkaar ontstaan. Alles is door de jaren heen doorontwikkeld dankzij de evolutie; zo zijn wij, mensen, volgens deze theorie bijvoorbeeld ontstaan uit aapachtigen.

De evolutietheorie toegepast op software

Ondanks dat software niet uit zichzelf doorontwikkelt, zou je wel kunnen stellen dat het proces hetzelfde verloopt als met evolutie. Alle software begon tientallen jaren geleden met één eerste versie en sindsdien zijn de talen en tools om oplossingen mee te maken continu veranderd. Sommigen zijn ‘uitgestorven’ doordat er geen behoefte meer aan was (natuurlijke selectie). Anderen zijn door ontwikkeld tot de versies die we vandaag de dag kennen (mutatie). Zo gingen we van de programmeertaal 3GL ook naar 4GL, vervolgens kwam low-code, en sinds enkele jaren is no-code in opkomst.

evolutie

Gebruikers hadden door ontwikkelingen in het dagelijks leven behoefte aan ontwikkelingen in softwareland. Ontwikkelingen die software sneller, makkelijker of flexibeler maakten. Maar zoals we al zeiden: vanaf de eerste versie gingen hier tientallen jaren overheen. Er is als je het zo bekijkt dus geen sprake van een revolutie. Dit kunnen we een software-evolutie noemen. Of toch niet…?

No-code software als revolutie

Revoluties in het verleden

Als we even afstappen van de evolutietheorie en ons verdiepen in de gebeurtenissen van de 16e t/m de 18e eeuw, dan zien we hele andere dingen gebeuren. Dan zien we namelijk de industriële revolutie en de wetenschappelijke revolutie. Twee plotselinge veranderingen in de tijd die zijn veroorzaakt door evolutionaire ontwikkelingen, namelijk de stoommachine en wetenschappelijke inzichten. Deze ontwikkelingen zijn ontstaan doordat huidige zaken steeds verder ‘gemuteerd’ werden. James Watt had de eerste werkende stoommachine bijvoorbeeld nooit kunnen maken als de natuurkundige theorieën die dit mogelijk maakten niet al waren bedacht. Deze evolutionaire ontwikkelingen behoren vandaag de dag echter tot een ‘revolutie’ doordat zij ervoor zorgden dat de samenleving totaal veranderde.

Een softwarerevolutie

Als we deze manier van denken toepassen op no-code software, dan kunnen we onszelf misschien wel overtuigen dat het ook een revolutie aanwakkert. No-code software is op zichzelf inderdaad een IT-ontwikkeling die voortkomt uit andere ontwikkelingen, een voortvloeiende evolutie. Maar de gevolgen zijn grandioos; een totale verandering van organisaties.

Het disruptieve effect van no-code komt door de mogelijkheden tot citizen development en citizen adoption vanuit IT. De gevolgen hiervan zijn een veel dynamischere bedrijfsomgeving en een organisatie die agile ís in plaats van alleen agile wérkt. Er komt een hele andere rolverdeling; normale bedrijfscollega’s nemen de taak om applicaties te maken van de IT-afdeling over, terwijl de technische experts van de IT-afdeling een actievere rol gaan spelen in het ontwikkelproces en overzicht kunnen houden.

citizen development

Daarnaast is no-code een manier om organisaties naar de cloud te helpen en zo schaduw-IT te verhelpen en one single source of truth te genereren. Iedereen kan zo realtime naar dezelfde applicatie kijken en eraan werken terwijl het gebouwd en getest wordt. Deze samenwerking en eenheid is net zo belangrijk als de korte time-to-market en de hoge Return On Investment. Deze eenheid zorgt voor een revolutie in de manier van softwareontwikkeling. Dit zorgt voor waarde in organisaties.

Conclusie: een revolutie in de evolutie

Volgens John Bratincevic, een Senior Analyst bij Forrester, moet software een expressie van je bedrijf zijn voordat je jezelf echt een digitale organisatie kunt noemen. Je kunt dit label niet meer plakken als je alleen wat digitale processen hebt lopen. Alles van je bedrijf, dus je cultuur, je beleid, je data; alles moet worden omgezet in software en moet mee veranderen met jouw bedrijf. Dat is wat digitaal zijn echt inhoudt.

Citizen developers zorgen ervoor dat de manier van denken binnen je organisatie verandert. Door citizen developers zal je business worden omgezet in software. Door citizen developers zal je een echt digitale organisatie worden. No-code software is de evolutionaire ontwikkeling die de revolutionaire beweging van citizen development mogelijk maakt.

Digitalisering met no-code software: een revolutie in de evolutie.

Over citizen development

We beweren hier dat citizen development de factor is die echte digitalisering mogelijk maakt. Ben jij het hiermee eens? Lees je in over citizen development en vertel ons je mening! We gaan graag met je in gesprek om elkaar verder te helpen.

Naar de inhoud springen