icon icon

3 juli 2021

Design Sprint dag 3: het maken van een prototype

De derde dag van de Design Sprint staat geheel in het teken van het maken van een storyboard, prototype en het bedenken van een testopstelling voor de laatste dag. In de ochtend komen onze prototypers en Julia samen om te werken aan het prototype en het bijbehorende storyboard, zodat deze goed op elkaar aansluiten. In de middag voegt ook de rest van de groep zich bij de rest en bepalen we allemaal samen een goede opzet voor de testdag. We bedenken onder andere onderzoeksvragen en de juiste aanpak om aannames te toetsen.

Design Sprint
Design Sprint dag 3: het maken van een prototype

User flow & storyboard

Vandaag gaan we het bedachte concept van gisteren nóg verder uitwerken. Daarom vullen we tijdens design sprint dag 3 in 8 stappen de user flow van klachtenapplicatie Seintje. Deze user flow beschrijft aan de hand van post-its de context (wie zijn er bij betrokken en waar vindt het plaats?), de ideeën (welke ideeën komen er samen?), de kenmerken (uit welke 5 belangrijkste onderdelen bestaat het concept?), en het scenario/persona (wie doorloopt de flow en met welke situatie start het verhaal?). Deze user flow vertalen we door naar een storyboard, het ‘verhaal’ van het hele concept. Deze beschrijft dit keer niet de huidige customer journey, maar een gedetailleerde ideale journey (ja, nu wel). Het beschrijft niet alleen het concept zelf, maar ook de situatie eromheen. Julia tekende het storyboard goed voor ons uit.

storyboard seintje

Tijd voor de bouw!

Dan gaan de prototypers aan de slag met het klikbare prototype. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat het goed testbaar moet zijn. Welke aannames willen we toetsen en welke stappen moeten we daarbij uitwerken om de juiste antwoorden te vinden? De prototypers kiezen ervoor om het klikbare prototype direct in no-code softwareplatform Kotuur uit te werken, om op deze manier direct zélf te zien wat de haalbaarheid van elke feature is. Deze manier van werken heet Rapid Application Development, wat een typisch kenmerk is voor no-code applicatieontwikkeling. Je begint gewoon met prototypen, en past gaandeweg je applicatie steeds verder aan.

Na de lunch komt de rest van het team weer bij de groep. We presenteren het storyboard en het prototype aan elkaar, waarna we gezamenlijk kijken naar de output en bespreken wat onze prototypers nog moeten aanpassen om te kunnen testen.

Voorbereidingen voor de grote dag

Tijdens de laatste dag zullen de experts van dag 1 weer terugkomen om het prototype te bekijken en het concept te testen. Op die manier zullen ze achterhalen of de inzichten die zijn vergaard op de juiste manier zijn vertaald. De groep moet daarom van te voren nadenken over de vragen die ze willen stellen en over wat ze precies te weten willen komen. Aan de hand van een korte workshop geeft Julia uitleg over goede vraagtechnieken en interview methodieken.

Daarnaast stellen we een aantal mensen uit de groep aan die zorg dragen voor het maken van een goede testopstelling en een testscript. De rest werkt ondertussen door aan het storyboard en geeft verdere input aan de prototypers. Naast het opstellen van de vragen, denken we ook na over de manier waarop we de test willen uitvoeren, wie er gaat notuleren en welke context er van tevoren gegeven moet worden aan de experts. Dat was design sprint dag 3!

Eenmaal alles uitgestippeld zijn we helemaal klaar voor dag 4, tevens de laatste dag. Lees je ook weer mee?

Naar de inhoud springen