icon icon

9 juni 2022

De rol van digitalisering, automatisering en data binnen het kwaliteitsproces

Processen binnen organisaties gaan door de invloed van nieuwe technologie steeds vaker op de schop. Dat geldt ook voor het kwaliteitsproces. In deze blog lees je welke impact digitale middelen, data en automation hebben op het kwaliteitsproces.

Kwaliteitsmanagement
De rol van digitalisering, automatisering en data binnen het kwaliteitsproces

Plan, Do, Check, Act

De Kwaliteitscirkel van Deming, ook bekend als Plan-Do-Check-Act (kortweg PDCA), is een bekende en krachtige manier om kwaliteit en kwaliteitsmanagement continu te verbeteren. Het uitrollen van PDCA past goed bij de toenemende vraag naar compliance en controle, zoals voor het halen en houden van ISO-certificaten. De kern van deze manier van werken is dat je op kleine schaal veranderingen doorvoert en monitort. Dit past dan weer uitstekend bij TQM en value stream thinking, maar het vraagt wel om veel data en om software-ondersteuning.

Eén (digitale) waarheid

Je hebt voor integraal kwaliteitsmanagement één plek nodig waar al je data staan. Die plek is dan meteen je single source of truth als het gaat om kwaliteit. Die ene bron van de waarheid vervangt alle losse Excelsheets, ordners en wat er allemaal nog meer door je organisatie zwerft aan data. Zo weet iedereen wat er aan werk gedaan moet worden en blijven taken, zoals het opvolgen van bevindingen uit audits, niet meer liggen. Zo maak je ook dossiers compleet, krijg je overzicht en gaat er geen kennis en tijd meer verloren in overdracht. Dat zag de RDW bijvoorbeeld toen Security Adviesgroep, samen met Kotuur een PDCA-applicatie voor ze bouwde.

Automatisch data verzamelen en analyseren

Het centraal opslaan en beheren van data lukt alleen als je de data ook (grotendeels) automatisch verzamelt. Het handmatig verzamelen en invoeren van data uit tientallen bedrijfsprocessen is tijdrovend en foutgevoelig en schaadt dus de kwaliteit van je data. Daarom is het van belang dat je je processen zo veel mogelijk automatiseert.

Niet alleen het binnenhalen van data kun je automatiseren. Het analyseren van de data wordt makkelijker, beter en sneller als je ook datatransformaties automatiseert en rapportages en dashboards automatisch laat vullen. Ook in veel andere taken zit handwerk dat weg kan. Automatiseer bijvoorbeeld de start van testprotocollen en het uitzetten van taken bij de verantwoordelijke medewerkers.

Software voor kwaliteitsmanagement bouwen zonder te coderen

Wil je zelf ook optimaal gebruik maken van de nieuwste digitale middelen, maar passen bestaande oplossingen die niet bij jouw manier van werken? Bouw dan zelf kwaliteitsmanagementsoftware die naadloos aansluit op de processen in jouw organisatie. Benieuwd hoe je dat doet zonder een regel te coderen? Lees dan onze whitepaper ‘De beste software voor kwaliteitsmanagement? Die bouw je gewoon zelf‘.

Meer interessante blogs:

Naar de inhoud springen