icon icon

18 mei 2021

De implementatie van no-code binnen een bestaand IT-landschap

Implementaties lastig en tijdrovend? No-code software is juist ontwikkeld op de behoefte van organisaties om dit te veranderen. Zekerheid in kwaliteit, veiligheid en vooral ook in korte tijd een flexibele schil opzetten met een breed draagvlak in de organisatie. Het SaaS-platform koppelt met elk pakket dat via API’s kan werken. Naast de inzetbaarheid binnen verschillende omgevingen, brengt het ook een democratisering van IT met zich mee. Ook buiten de IT-afdeling kunnen teams aan de slag met ontwikkelen en inrichten van processen, formulieren en portals.

Hoe ziet een implementatie van no-code eruit en welke stappen dienen doorlopen te worden?

No-code
De implementatie van no-code binnen een bestaand IT-landschap

1. Een duidelijke strategie

Het beginpunt van een succesvolle implementatie van een no-code platform binnen je organisatie is het opstellen van een duidelijke strategie. Hieronder vallen verschillende punten. Allereerst moet je in kaart brengen welke uitdagingen jouw organisatie en de IT-afdeling momenteel heeft. Is no-code geschikt om deze uitdagingen op te lossen? Is er bijvoorbeeld behoefte aan snellere afhandeling van routinetaken of een soepeler verloop van bedrijfsprocessen? (zie afbeelding). Bij het bedenken van de uitdagingen kun je ervoor kiezen om dit organisatiebreed uit te vragen, aangezien iedereen hier een andere visie op heeft.

beslisboom

Besloten dat no-code software geschikt is voor jouw organisatie? Ga dan bedenken welke processen en taken precies geschikt zijn voor no-code oplossingen en waar je het toe gaat passen. Ook moet je van tevoren bedenken wie het platform gaat beheren. Heeft de business of toch de IT-afdeling het beheer in handen? En welke werknemers/gebruikers mogen met het no-code platform werken? Wie gaat de training verzorgen om deze medewerkers wegwijs te maken in het ontwikkelplatform? En heb je een externe implementatie partner nodig om een brug te vormen tussen de business en IT, of heb je zelf een specialist in huis die deze rol op zich kan nemen?

Wat je ook besluit, communiceer transparant met iedereen in de organisatie tijdens alle fasen van de besluitvorming. Ook tijdens de implementatie zelf. Dit kun je bijvoorbeeld doen door kennissessies of webinars. Zo creeër je draagvlak en geef je de mogelijkheid aan medewerkers om een bijdrage te leveren. Juist wanneer alle medewerkers vrij kunnen brainstormen samen, kom je tot de mooiste resultaten.

2. Een perfecte match

Naast het nieuwe no-code platform, heb je natuurlijk ook nog je bestaande IT-landschap. Het is cruciaal dat het platform van je keuze zonder al te veel problemen aansluit op deze infrastructuur. Verdiep je dus van tevoren goed in de techniek en functionaliteiten van de selectie aan no-code platforms, zodat je de optie kiest die de beste match vormt met jouw organisatie en IT-landschap hiervan. Criteria die je hierbij kunt toetsen zijn:

  • API-koppeling
  • Beveiligingsvereisten
  • CMS platformen
  • Cloud
  • On-premise

3. Blijf up-to-date

Zorg ook dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen rondom veiligheid, updates en patches op het platform. Zo weet je zeker dat je applicatie de belangrijkste veiligheidschecks doorloopt voordat ze live gaan. Je kan het beste up-to-date blijven door korte lijntjes te houden met de platformleverancier. Wijs een duidelijke beheerder aan vanuit de business of IT die de contactpersoon met het platform is.

4. Van testen naar snel en foutloos opbouwen

Bij de traditionele vorm van applicatieontwikkeling was het één van de belangrijkste stappen om alles van tevoren te testen. Eerst moest je het platform leren kennen. Dat ging door middel van een pilotproject met een beperkte scope die geen effect heeft op dagelijkse bedrijfsprocessen. Het was verstandig om pas applicaties te verplaatsen naar de realtime-productieomgeving als je bekend was met alle functionaliteiten.

Bij no-code platform Kotuur werkt dit echter anders. Natuurlijk is het nog wel goed om bekend te raken met het platform. Eindeloos testen is niet meer nodig. Het platform modelleert zelf, waardoor je snel en foutloos processen kunt bouwen. De grafische en gebruiksvriendelijke interface met de drag & drop functie is hier een enorme hulp bij.

5. Breng je proces van tevoren in kaart

Eén van de belangrijkste dingen is om niet zomaar te beginnen met een applicatie maken. Naast dat je bekend moet zijn met het platform zoals hierboven beschreven, is het ook een goede tip om van achter naar voren te werken. Denk eerst na over wat je als eindresultaat wil bereiken. Vervolgens wat je in de applicatie nodig hebt om hier te komen. Laat de user journey hierbij zeker niet achterwege. De applicatie moet handig zijn voor je organisatie. Maar als het een applicatie is die gebruikt wordt door externen dan moet hij voornamelijk ingericht zijn naar hun behoeften. Maak bijvoorbeeld gebruik van een UX Design.

Het is verstandig om alles tijdens het ontwikkelen van de applicatie goed en duidelijk te documenteren in een functioneel ontwerp. Dit zodat je tijdig bij kunt sturen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een heldere roadmap die laat zien in welke fase welke functionaliteiten zijn ontwikkeld en hoe dit eventueel afwijkt van het originele ontwerp.

6. Vrijheid voor creativiteit

Een no-code platform biedt de vrijheid en mogelijkheid om een idee om te zetten naar prototype zonder programmeerkennis. Hiermee ontwikkel je de kennis van het procesdenken binnen verschillende lagenvan de organisatie en kun je organisatiebreed innovatiesprints starten. De ingebouwde intelligentie van no-code zorgt dat aspecten als veiligheid, betrouwbaarheid en correcte modellering en koppelingen zijn gewaarborgd.

Advies?

Ben jij overtuigd van no-code software en wil je advies voor de implementatie in jouw organisatie? Beleef de kracht van Kotuur in onze online demo.

Naar de inhoud springen